Marka Stratejisi ve Konumlandırması

Farklılaşmak ve bir adım ötesinde markalaşmak bugün rekabetin yoğun yaşandığı tüm sektörlerde başarının kuşkusuz en güçlü ve temel anahtarıdır. Kurumsal stratejiyi destekler nitelikte tanımlı bir marka vizyonuna, farklılaştırılmış marka konumlandırması ve stratejisine, tanımlı marka yönetim yapısı ile, performansı hedeflenen, sürekli takip edilen güçlü ve entegre bir marka altyapısına sahip olan firmalar başarıyı mutlaka yakalayacaklardır. Şirketlerin güçlü marka stratejisi ve konumlandırmalarına destek olmaları amacıyla:

  • Kurum stratejisinin, firmanın güçlü zayıf yönleri, mevcut marka portföyü ve stratejisinin incelenmesi, pazardaki eğilimlerin, müşteri ve rakip marka stratejilerinin analizlerini içeren marka denetimlerinin gerçekleştirilmesi,
  • Global ve yerel marka anahtar vizyonu, stratejileri ve konumlandırmalarının geliştirilmesi,
  • Marka değer, kimlik, ve kişiliğinin belirlenmesine yönelik etüt ve çalışma programlarının organizasyonu ve yönetimi,
  • Mevcut marka portföyünün incelenmesi, ve sonucunda yeni portföy stratejisi ve marka mimarisinin geliştirilmesi,
  • Marka yönetimi organizasyon yapısının oluşturulması ve süreçlerinin tasarlanması,
  • Marka performans göstergelerinin belirlenmesi ve entegre performans ölçüm sistemlerinin geliştirilmesi,
  • Marka merkezli ve marka ile uyumlu birim ve kadroların oluşturulabilmesi için marka içselleştirme programlarının geliştirilmesi ve gerekli eğitimlerin temini

alanlarında hizmetler vermekteyiz.